Westland Media
Sinds 2004

Contact Westland Media

's-Gravenzande NL (Westland)

Info@westlandmedia.nl

JohnNavarro@live.nl

M. 06 547 61 792

Copyright © Westland Media. Zonder schriftelijke toestemming van ons mogen publicaties op schrift, foto- of video`s niet worden overgenomen in welke vorm dan ook. In principe maken wij zo veel mogelijk ons eigen beeldmateriaal. Toch passen wij onze publicaties en gebruikt door andere soepel toe zeker als dit in het algemeen belang is. Even bellen is genoeg.

Privacywet (AVG) maart 2018

Westland Media is al jaren voorstander van de bescherming en privacy van persoonsgegevens en past dit al vele jaren toe. Nooit zullen de gegevens, en zijn gegevens in het verleden, van mensen die reacties hebben gegeven of geven op onze artikelen of anderszins op enigerlei wijze verkocht of openbaar gemaakt, zonder toestemming van de betrokkene. Ook z.g. 'links' worden niet naar andere websites, social media of anderszins verzonden of ter beschikking gesteld.

Westland Media is een medium wat gestoeld is op journalistieke gronden met alle wetten en regels daaraan verbonden, daardoor zo ook het beschermen van bronnen. NOOIT zullen wij een (vertrouwde) bron- of bronnen prijsgeven zonder eventueel schriftelijke toestemming van die bron- of bronnen. Waar nodig zal hoor en wederhoor worden toegepast.

Wanneer mensen een reactie geven op onze artikelen, foto`s - en of films zullen wij nooit de achternaam vermelden van de persoon(en). Alléén de voornaam en woonplaats wordt slechts genoemd, en ook dat in overleg.

Als mensen een anonieme reactie (willen) geven zullen wij altijd 'wegen' of wij de reactie dan  publiceren na eigen onderzoek.

Bedreigingen

Het vrije woord en ethiek 'geldt' bij Westland Media en hebben wij hoog in ons vaandel staan. Van iedere bedreiging of intimidatie  in welke vorm dan ook, doen wij DIRECT aangifte. * En melding bij www.persveilig.nl  * Ook zullen wij beelden van de bedreiger(s) via álle mediakanalen breed publiceren.

* PersVeilig is een gezamenlijk initiatief van de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten) het Genootschap van Hoofdredacteuren, de Politie en het Openbaar Ministerie, en heeft tot doel de positie van journalisten te versterken tegen geweld en agressie op straat, op social media en/of via juridische claims", aldus de organisatie.

Free Press Unlimited  www.freepressunlimited.org/nl