Westland Media

Sinds 2004

     De achtergrond van het nieuws

Allerlaatste poppenkast van deze verschrikkelijke raadsperiode 

Column; Vrijdag 16 maart 2018; Waardeloos NEWS ... De raad is op verzoek van Westland Verstandig en de LPF bij elkaar geroepen omdat ze openheid wilde over 9 dossiers die niet volgens de regels waren afgehandeld en die belastend zouden kunnen zijn voor de nog twee zittende CDA wethouders Marga de Goeij en Theo Duijvestijn.

Daar gingen we weer met zijn allen naar de raadszaal in Naaldwijk. Vrijdagavond 18.00 uur. Camera mee, schrijfblok, laptop en een volle tribune. Nu moest het gebeuren, vijf dagen vóór de verkiezingen van woensdag 21 maart.a.s. Dave van der Meer en Peter Duijsens wilde spijkers met koppen slaan. Kom op met die dossiers, openheid, transparantie en weet ik veel wat ...

Peter Duijsens had 30 klachten ontvangen van burgers die op een of andere manier problemen hebben of hadden met de gemeente. (Westland Media heeft ook dergelijk informatie ontvangen) Maarten van Beek de ex gemeentesecretaris en vriendje van Van der Tak zijn schuldig aan de foute cultuur bij de gemeente. Zij hebben het allemaal gedaan, zegt men. Van Beek heeft nu nóg een baan bij de gemeente en daar zijn veel mensen op tegen omdat hij kennelijk nog steeds invloed heeft op de slechte cultuur. Waar of niet waar. Je weet het nooit zeker bij deze poppenkast.

Toen kwam er wéér iets anders uit de poppenkast; Wethouders de Goeij, Duijvestijn en ex wethouder Weverling zijn gedaagd door een ontwikkelaar uit De Lier. Hierbij zijn vier Lierse raadsleden betrokken. Na heen en weer gepraat werd de brief van de advocaat gekopieërd maar verder niet verspreid. Fractieleider van GemeenteBelang Rem Keizer haastte zich te zeggen dat ex wethouder en nu Tweede Kamerlid Arne Weverling, 'er wel even bij heeft gezeten (waarbij?) maar dat hij er verder niks mee te maken heeft'. Poppenkast of niet?

De poppenkast ging verder, heel leuk hoor; Piet Vreugdenhil CDA steekt zijn handen in het vuur voor zijn wethouders, dat ze niks fout gedaan hebben''. Hoe weet hij dat? Heeft hij wél inzage?   

Leen Snijders van ChristenUnie-SGP bracht 'verlichting'. Er is op 20 februari met de voltallige raad afgesproken dat er een onderzoek zou plaatsvinden en daarvan zou ná de verkiezingen de resultaten bekend worden. Leen zegt,' nu is het een verkiezingsstunt!?! Kan hij makkelijk zeggen. Hij krijg tóch wel zijn twee zeteltjes. Maar ja. Leen heeft wél gelijk!

En de poppenkast ging door; Burgemeester van Agnes van Ardenne zei,  'dat al haar wethouders schoon zijn'. En ook nog. 'Dat de 9 bevindingen van het onderzoek op lange na niet zo erg zijn als Kwekers in de kunst. Als je dit al weet, dan gooi je toch alles NU op tafel. Probleem opgelost. Ook de journalistiek blijft achterdochtig op die manier. Nu krijgen we aan alle kanten indianenverhalen in de poppenkast. Wat willen we nou?

Hup. Toen kwam er een amendement uit de poppenkast. De RKC moet de boel maar onderzoeken en vóór de zomer moet het rapport klaar zijn. Iedere betrokkene is dan allang weg uit de poppenkast. Het enige is dat de bestuurscultuur drastisch moet veranderen. Zowel bij de raad, college en zeker het ambtenarenapparaat.

Plots toverde de burgemeester uit de hoge hoed uit de poppenkast dat ze geen informatie had nu, en dat het allemaal niet zo erg was/is als we allemaal wel denken. O. Toen waren we inmiddels twee uur verder en was de laatste poppenkast gesloten. De aanvragers van deze raadsvergadering Westland Verstandig en LPF Westland vertwijfeld achterlatend. Ze konden verder niks doen. Klaar. Leve de verkiezingen!

Eén voordeel deze avond; Zwembad De Waterman krijgt een krediet van 75.000 euro voor 2018 van de gemeente. Maar 25.000 euro vloeit terug in de gemeentekas aan bezoekersinkomsten. Maar komt er een technisch probleem, dat sluit men het bad onmiddellijk. Hoe is het mogelijk. Je kunt het niet verzinnen. Ook bij slecht weer. Logisch, dan zou ik ook niet buiten gaan zwemmen. De poppenkast is gesloten. Ik hoop voor goed.

Reageren op deze column? E. JohnNavarro@live.nl

 

Lijsttrekkers gespannen voor gemeenteraadsverkiezingen bij debat van Omroep West 

  

14 maart 2018; NEWS ... Eindelijk weer eens een goede interviewer die werkt voor Radio West in de persoon van Tjeerd Spoor. Goede vragen, goed luisteren anticiperen op antwoorden. Beetje humor, uitdagen en een vlotte babbel. Geslaagd Sjeerd! Hij werd geassisteerd door Bas Booister van de WOS die het ook goed deed. Mooi zo. Beginnen maar met het lijsttrekkersdebat op dinsdagavond in eetcafé De Witte in `s-Gravenzande. Maar ach, dat was volgens verwachting niet bijzonder. Dan maar commentaar over de lijsttrekkers.

Foto links, v.l.n.r. Benjamin Hofland D66. Vier jaar geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen had ik hem voor de camera en ontdekte toen al dat hij een politiek talent is. Gedegen, bekwaam, kan goed luisteren en argumenteren en weet waar hij het over heeft. Wat ontbreekt; luchtige humor. Hij is zo iemand die landelijk zou kunnen doorgroeien. Of D66 nu weer het succes zal halen met twee zetels in de raad is afwachten. Symboolpolitiek speelde in deze fractie een te grote rol.

Leen Snijders van ChristenUnie-SGP. Dat is een man die de laatste vier jaar nogal zwalkte met zijn standpunten ondersteund door zijn fractiegenoot Dick de Heer. Hij heeft een kiezersgilde die domweg op zijn partij stemt. Toch is Snijders wel een man die weet waar hij over praat en zich goed verdiept in de onderwerpen, dat siert hem. 

Ulbe Spaans van Groen Links is weer terug met scherpe analyses, openheid, vasthoudendheid, duidelijke visie op wat de partij wil en droge humor. Gelukkig. Ulbe is weer terug op zijn oude nest en kon in de combinatie Progressief Westland (Groen Links met de PvdA) niet voldoende excelleren. Nu wel. Blij voor Ulbe en de linkse politiek in Westland.

Dave van der Meer LPF Westland is een sluwe berekende politicus die soms standpunten heeft die duidelijk de wenkbrauwen doet fronsen. Asielzoekers heeft hij niks mee. Ook arbeidsmigranten heeft hij een broertje aan dood. Soms is de partij radicaal maar het is een van de meest stabiele partijen in Westland. Keihard soms en niet altijd met voldoende realiteitszin wat er zoal gebeurt in de rest van de wereld dan alleen in Westland. Polariseren is hun niet vreemd. De LPF heeft een verwantschap met Forum voor Democratie van Thierry Baudet die ook landelijk steeds meer bekritiseerd wordt om zijn extreme standpunten. LPF Westland is wel steeds in staat bekwame politici aan te trekken en eenheid in de fractie te houden. Dat is wel goed.

Peter Duijsens van Westland Verstandig is het enfant terrible van de Westlandse politiek. De meest actieve partij die écht bezig is met en voor de Westlandse bevolking en hun problemen. Zij hebben over alles wel een standpunt en een mening. Irritant? Ja, soms schieten ze door, alleen hebben zij dikwijls gelijk en dat is door de coalitiepartijen, CDA (voorop) Progressief Westland (toen nog) GemeenteBelang Westland en VVD meest de reden 'categorisch' alles te dwarsbomen. Helaas ook door de ex burgemeester Sjaak van der Tak die boven de partijen hoort te staan. Iedere vorm van dialoog was van tevoren al uitgesloten. Hier speelde alleen maar coalitiebelangen die blindelings elkaar volgde. Weinig constructief en slecht voor de besluitvorming in een democratisch bestel.

Echter. Als Westland Verstandig met écht goede plannen of ideeën kwam werden deze ook in de wind werd geslagen en dat is niet goed voor het politieke klimaat en zeker niet voor de Westlandse bevolking. De grote frustratie van de fractie van Westland Verstandig was dikwijls duidelijk zichtbaar tijdens de raadsvergaderingen. Wijlen Leo Geubbels kon zich ook gigantisch ergeren en stak dit niet onder stoelen of banken. Geërgerd door het constante gevecht de afgelopen vier jaar ging Peter Duijsens ook wel eens te ver. Hoeveel kan een mens hebben. Hij en zijn fractie hebben de bestuur en- vergadercultuur in Westland zeker veranderd. Dat zijn gewoon de feiten. De oprichting van Jong Westland Verstandig kan wel eens een schot in de roos zijn.

Westland Verstandig voert een gigantische campagne (foto) in alle kernen met een hoop tam tam. Als zij de meerderheid zouden krijgen in de gemeenteraad zal er een hele andere wind gaan waaien waar de burgers niet slechter van worden, zo wordt algemeen aangenomen. Tenminste, als ze doen wat ze vier jaar lang geroepen hebben. Openheid en transparantie naar de burgers toe, geen achterkamertjes- en vriendjespolitiek. Geld besteden aan de burgers en niet aan nutteloze zaken.

Sander Zuyderwijk is de lijsttrekker van de VVD waarvan veel twijfelen of dit de goede keuze is. In de afgelopen periode kwam hij niet echt sterk over in de raad terwijl de overige raadsleden wél bekwaam zijn. Soms mistte we daadkracht van Pieter Varekamp als fractievoorzitter en verdedigde hij soms schielijk zijn wethouder in het college. Twijfelend steunde hij ook meestal het college.

Met gestreepte trui Bas Booister van de WOS.

Foto rechts v.r.n.l. Nico de Gier van PvdA Westland is zeker een gedreven politicus. Ook hij kon niet goed zijn draai vinden binnen Progressief Westland. De PvdA komt goed los maar weet niet altijd de zaken goed te vertalen naar de kiezers toe. Werk aan de winkel, nog een paar dagen.

Remmert Keizer van GemeenteBelang Westland heeft als coalitiepartij de afgelopen vier jaar gezwalkt met zijn beslissingen en standpunten. Het was dikwijls schipperen met de kritieken die het college over zich heen kreeg om een stevig standpunt in te nemen met twee eigen wethouders in het college waar dat voor de partij soms een worsteling was. De partij wordt gekenschetst als een zakenpartij mede door hun fractieleider. Niks mis mee, dat is een partijkeuze. Ook hier regelmatig  polarisatie wat een partij niet voor alle burgers maakt.

De gedrevenheid is ook niet meer zo vurig als vroeger. In de fractie zitten enkele redelijk bekwame mensen en ook de wethouders Bram Meijer en Frank Rijneveen doen het vooralsnog goed. De keuze van nieuwe kandidaat raadsleden is bij sommige dubieus, gezien hun verleden. GBW valt in herhaling met verkeerde keuzes maken. Als dergelijke non-politieke figuren in de fractie komen is dit een 'verzwakking', al zal de journalistiek hiervan kunnen smullen. Maar er zitten ook (o.a. vrouwelijke) talenten bij. Kies zelf maar.

Karin Zwinkels van CDA Westland is zeker een bekwaam politica maar heeft zich overspeelt door zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. Technisch was dit totaal niet uitvoerbaar maar dat is niet op tijd onderkend door de partij. Ze wilde weg uit Westland. Het toch van oorsprong gedegen CDA heeft zich veel te veel laten meeslepen door de ex-burgemeester Sjaak van der Tak en te veel zijn lijn, standpunten en argumenten over dikwijls hele belangrijke zaken gevolgd, en zich laten (mis)leiden.

Piet Vreugdenhil als fractievoorzitter verdedigde met regelmaat op de meest oneigenlijke gronden Van der Tak zonder zijn controlerende taak als gemeenteraadslid te laten gelden. Dat heeft ook de Westlandse politiek in een heel ander daglicht gezet en heeft zeer verlammend gewerkt op de algehele besluitvorming in de raad en was slecht voor de Westlandse burgers.

Het CDA maakte misbruik van hun machtspositie en dat is voor niemand goed. De twee CDA wethouders Marga de Goeij en Theo Duijvestijn staan nu onder druk door onderzoeks dossiers die zijn verschenen over beslissingen die (kennelijk) dubieus zijn. Ook hebben zij hun controlerende taak niet goed uitgevoerd om Van der Tak 100.000 euro toe te laten zeggen aan Kwekers in de kunst waar nu de rechtszaak van is begonnen en grote financiële gevolgen zal hebben voor Westland. Een bedrag van 40.000 euro heeft Van der Tak op zijn laatste werkdag al over laten maken aan Kwekers in de kunst.

Foto; Tjeert Spoor van Omroep West.

Voor de aankomende politici geldt; Als je niet in het voetlicht wil staan en geen kritiek kan verdragen moet je niet in de politiek gaan. ... If you can`t stand the heat, get out of the kitchen ...

Reageren? E. JohnNavarro@live.nl

 

 

Extra raadsvergadering over onderzoek 9 duistere zaken

Wie heeft iets te verdoezelen?

Dinsdag 13 maart 2018; NEWS... Aanstaande vrijdag 16 maart zal op verzoek van Westland Verstandig en LPF Westland een extra raadsvergadering worden gehouden. Na de oneigenlijke escapade van ex- CDA-burgemeester Sjaak van der Tak 100.000 euro toe te zeggen aan Kwekers in de kunst, is een onderzoek ingesteld naar andere dossiers die niet volgens de wettelijk regels zijn uitgevoerd. Uit dat onderzoek kwamen negen (9) dossiers naar boven waarvan de beslissingen 'dubieus' zijn te noemen en zelfs onrechtmatig. Wat is hiervan waar? Het CDA wil NA de verkiezingen pas openheid geven. Waarom?

Vriendjespolitiek, voortrekken van partijen zelfs in de privé -sfeer, oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgeld heeft plaats gevonden, zeggen diverse bronnen. De raadvergadering zal duidelijkheid en openheid van zaken moeten geven welke wethouders daarvoor verantwoordelijk zijn geweest. Genoemd worden Marga de Goeij en Theo Duijvestijn (beide CDA) respectievelijk 16 en 14 jaar wethouder. Het is te hopen dat deze tot nu toe integere CDA - wethouders niet betrokken zijn bij zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.

Of ook andere wethouders in het verleden zich niet aan de regels hebben gehouden moet allemaal naar boven komen, zo vindt de oppositie. Waar of niet waar? We zullen het allemaal gaan horen!

Omdat de informatie naar de negen (9) dossiers niet ter beschikking werd gesteld aan de gemeenteraad (na diverse verzoeken van Westland Verstandig en de LPF) heeft nu ook GemeenteBelang Westland een WOB* verzoek ingediend. Slimme set, maar iedereen heeft het door. Misschien om hun wethouders VOOR de verkiezingen in de luwte te houden weten zij dat een antwoord op een WOB-verzoek wettelijk vier weken zal duren, dus NA de verkiezingen. Komen er dat eventueel belastende zaken naar boven, dan zijn de verkiezingen voorbij. Opmerkelijk. Bovendien wordt de top bestuurder en wethouder Bram Meijer en de kort zittende wethouder Frank Rijneveen (beide GemeenteBelang Westland) vooralsnog niet genoemd.

Waren vroegere wethouders wél betrokken bij niet correct uitgevoerde beslissingen dan? Onduidelijkheid en geen transparantie maakt altijd achterdochting. Misschien had GemeenteBelang zich moeten aansluiten bij de eerste aanvragers om domweg openheid te geven van de onderzoeks dossiers. Verkeerde politieke set zo vlak voor de verkiezingen? Dat is de mening hier en daar.

Uw stem straks op woensdag 21 maart a.s. is van groot belang!

Extra openbare raadsvergadering vrijdag 16 maart a.s. gemeentehuis Verdilaan om 18.00 uur. Gratis toegang.

  * WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur)

Reageren? E. JohnNavarro@live.nl

  

Koningin Maxima opent World Horti Center

 

Woensdag 7 maart 2017; NEWS ... Koningin Maxima heeft woensdagochtend officieel het World Horti Center in Naaldwijk geopend door een wereldbol in beweging te brengen.

Meer dan zevenhonderd aanwezige waren getuigen van een mooie filmpresentatie wat de functie is van het centrum waar ontwikkeling, innovatie en kennisoverdracht speerpunten zijn voor de toekomst. Jongere op MBO niveau zullen een belangrijke rol spelen in het geheel, maar ook op HBO en zelfs universitair niveau zal er geacteerd worden in het World Horti Center.

Onderwijsinstellingen en bedrijfsleven werken samen aan ontwikkelingen voor de tuinbouw zowel technisch- als op teelt-technisch gebied. De kassen bieden plaats om onderzoek te doen naar nieuwe teeltsoorten, kunstmest toepassingen en duurzaam telen.

Naar verwachting zullen per jaar 25.000 mensen het World Horti Center bezoeken waarvan een groot deel uit het buitenland.  

                  

                                                                                                                                  

De koningin ging weer perfect gekleed en straalde zoals altijd!  

      Reageren? E. JohnNavarro@live.nl

 

  Kan door onbevoegde toezegging ex. burgemeester en wethouders  persoonlijk aansprakelijk gesteld worden? Ja!

Column; 11 februari 2017; JA. Er is jurisprudentie dat bestuurders PERSOONLIJK aansprakelijk gesteld kunnen worden en in dit geval is het zo klaar als een klontje. We zijn er nog niet vanaf, met een relatief simpel raadsbesluit cultuur wethouders Marga de Goeij de vuile was even op te laten schonen van ex. burgemeester Sjaak van der Tak. 

"Ga naar Kwekers in de Kunst en haal even 40.000 euro terug, en zeg gelijk dat ze die andere 60.000 euro ook niet krijgen. Nee, probeer iets te regelen Marga, een fooi o.i.d. want als zij niet akkoord gaan zal dat grote gevolgen hebben voor jou, Theo Duijvestijn en natuurlijk Van der Tak en misschien wel de rest van het college". Zo moet het gegaan zijn binnenskamers. "Ja Marga, dat weet ik ook wel, dat Sjaak ons een 'kunstje' geflikt heeft, maar regel het". Ja ... Ja ...

Het gesprek binnen het college ging verder; "Nu hebben we écht de poppen aan het dansen ook nadat wij als zittend college Sjaak veel te veel ruimte en vertrouwen hebben gegeven en straks in privé aansprakelijk gesteld worden voor een bedrag wat wel op kan lopen tot 300.000 euro.

Na onderzoek blijkt dat eerder bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn gesteld bij een 'onbevoegde toezegging'. Ja, Agnes van Ardenne verklaarde dat al eerder". Daar gaan een aantal mooie carrières aan diggelen. Help Marga! Of moeten we de meeste diplomatische wethouder Bram Meijer inzetten, zeg het maar!?! Uiteindelijk is er gewoon een zakelijke overeenkomst gemaakt met Kwekers in de Kunst, ze hebben toch gelijk Marga? Niet toegeven hoor!

De bellen van de hoge advocaatkosten gaan al rinkelen bij de gemeente en bij Kwekers in de Kunst. Alleen zij zijn de winnaars en alle andere zijn verliezers. Alleen Van der Tak een tonnetje laten betalen in het meest redelijke. Door de bestuurscultuur was hij niet te stuiten en het poetinisme had zijn intreden gedaan. Zijn macht ging té ver! Dat heeft hem opgebroken.

Wéér praten Marga. Gooi al je charme in de strijd. Pas goed op! Westland Verstandig laat dit NOOIT meer los omdat zij de afgelopen jaren beledigd, vernederd vergruist en volledig gedemoniseerd zijn door dit college en haar coalitie. We krijgen Italiaanse toestanden hier. Nogmaals. Ze laten het nooit meer los! Op 12 februari zal Westland Verstandig een verzoek aan de waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne doen betrokkenen te vervolgen. Eerst Sjaak, dan de rest (misschien)

Probeer de zaak te redden Marga, doe het dan maar voor Westland en haar burgers. Doet dat wel in openheid, de 'Omerta'* bestaat niet meer in Westland.  De achterkamer is nu definitief gesloten.

Marga is onze hoop in bange dagen. Ze keek even de andere kant op en we waren allemaal de Sjaak! in Westland! De man durft zich hier niet meer vertonen hier. Begrijpelijk!

* Omerta is zwijgplicht

Column; Reageren? E. JohnNavarro@live.nl

 

 

Onbetrouwbaar bestuur ... of gewoon vriendjespolitiek? 

UPDATE onderstaand artikel; Op 8 februari 2017 heeft cultuur wethouder Marga de Goeij aan de commissie Bestuur in de raad een melding gedaan dat zij Kwekers in de Kunst eventueel schadeloos wil stellen voor de gemaakte kosten om vervolgens de rest van het geld terug te storten op de rekening van de gemeente.

Nu blijkt dat er kennelijk geen échte kosten zijn gemaakt, tenminste, dat kan niet overlegd worden. Het antwoord van Kwekers in de Kunst is nu dat ze een gerechtelijke procedure gaan starten om uiteindelijk 100.000 euro binnen te halen. Als argument voeren zij op dat er onbetrouwbaar bestuur heeft plaatsgevonden omdat onze ex- burgemeester Sjaak van der Tak (en andere volgens Kwekers in de Kunst) de toezegging hebben gedaan voor het grote bedrag.

Uiteindelijk was het geld bedoeld voor de opening van het World Horti Center, maar Kwekers in de Kunst speelt daar geen rol meer in. Nu zal de opening véél grootser zijn omdat koningin Maxima op 7 maart a.s. deze zal verrichten.

Slechte reclame voor het CDA zo vlak voor de verkiezingen aangezien Van der Tak, de wethouders de Goeij en Duijvestijn (allen CDA) deel uit maak(ten) van het college, toen Van der Tak de eerste 40.000 euro (wellicht heimelijk?) liet overmaken.

Ook waarnemend CDA burgemeester Agnes van Ardenne was (is?) van mening dat er 100.000 euro moet worden overgemaakt omdat zij 'hecht' aan zogenaamd, 'betrouwbaar bestuur'. Echter is het gemeenschapsgeld en dat is makkelijk beslissen, het komt uit niemands 'zak'!

Uiteindelijk is Kwekers in de Kunst toch een mooie organisatie die met name jong talent kansen geeft en veel mensen kennis laat maken met een prachtige kunstvorm. Ook heeft Kwekers in de Kunst de zogenaamde ANBI status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) waarbij je giften mag aftrekken van de belasting. Dáár moet Westland misschien ook eens aan denken.

Reageren? M. JohnNavarro@live.nl


Wethouder De Goeij (CDA) nu pas contact bestuur Kwekers in de Kunst?  

Marga de Goeij

Vrijdag 5 januari 2018; NEWS ... Op 7 november vorig jaar heeft de raad gelast wethouder De Goeij (CDA) van cultuur contact op te nemen met het bestuur van Kwekers in de Kunst om duidelijk te maken dat de toezegging van ex. burgemeester Sjaak van der Tak 100.000 euro te geven niet door mag gaan en dat de reeds betaalde 40.000 euro terug moet komen. Klaar. Opdracht van het hoogste democratische gemeentebestel (de raad) wat de wethouder MOET uitvoeren. Of anders vertrekken!

Van der Tak had zonder overleg met de overige collegeleden toezeggingen gedaan en had vlak voordat hij vertrok alsvast 40.000 euro laten overmaken. Verwerpelijk, verbazing, teleurstelling en verkwisting van gemeenschapsgeld. Dat was de mening van zelfs de oude CDA-vrienden van de ex. burgemeester. Nu nemen de meeste coalitiespartijen een standpunt in. Waren de verkiezingen niet in zicht, dan had de uitkomst een hele andere geweest, zo stellen veel mensen die weten hoe de Westlandse politiek de afgelopen jaren geacteerd heeft. De coalitiepartijen steunde elkaar door dik en héél dun!

Donderdagavond had Hans van den Broek (voorzitter van Kwekers in de Kunst) nog niks gehoord van deze CDA- wethouder. Omdat vanuit de raad nu vragen volgde heeft wethouder de Goeij nu zelf contact opgenomen met Van den Broek en is de afspraak volgende week donderdag. Kennelijk zag de Goeij niet de ernst in van deze zaak om snel een afspraak te maken, ondanks alle commotie die de escapade van de ex. burgemeester teweeg heeft gebracht.

Lopende is nog een onderzoek op verzoek van de gementeraad naar de handel en wandel van Sjaak van der Tak of er nog meer lijken uit de kast komen. Vlak voor de verkiezingen geen goede reclame voor het CDA.

Opvallend is dat vanaf september 2016 Kwekers in de Kunst geen interesse of optredens hebben gehad in Westland behalve dat ze de dure opening van het World Horti Center Westland wel wilde verzorgen met zang en muziek.

Reageren? E. JohnNavarro@live.nl

 

 

Verkiezingen 2018 komen er aan

Wéér zwakke kandidaten bij sommige partijen

5 februari 2017; Voor het aankomende jaar zullen we spannende tijden beleven met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Alle partijen hebben hun kandidatien nu wel voorgesteld en daar zitten er een aantal bij die volledig incompetent zijn om de politiek goed te kunnen 'bedrijven', laat staan ons als Westlanders goed te kunnen vertegenwoordigen.

Het is nou eenmaal zo dat in de lokale politiek je er niet aan ontkomt dat populaire figuren stemmen binnen halen door hun 'populair zijn' maar zeker niet door hun politieke kennis, ervaring, visie of achtergrond. Wij als kiezers moet zéér kritisch zijn naar dergelijke figuren toe en naar de partijen die ze hebben voorgesteld. Later zullen wij al deze 'figuren' en hun partij de revue laten passeren zodat u een goede keuze kunt maken en uw stem 'waarde' kunt geven.

Ook dit jaar kunt u weer objectieve, eerlijke, kritische, zonder kleur of voorkeur, beeld en artikelen verwachten van Westland Media over de Westlandse politiek en wat zij zoal doen of laten. Het begint al met het onderzoek wat op dit moment gaande is naar de handel en wandel van onze ex-burgemeester waar de raad gelast heeft om te kijken of er nóg meer lijken uit de kast komen nadat Van der Tak 100.000 euro had toegezegd aan Kwekers in de Kunst en vlak voor zijn aftreden (zonder medeweten van de overige collegeleden) als voorschot even 40.000 euro had overgemaakt. Zeer laakbaar zo oordeelde de raad! Dit zal het CDA Westland geen goed doen, ook omdat de twee CDA Wethouders in dit college niet hun conclusies hebben getrokken voor het foute handelen van deze ex. CDA burgemeester. We zij  wellicht gewoon 'de Sjaak' omdat Kwekers in de Kunst aanvoerd dat ambtelijke betrouwbaarheid ook moet gelden. Dat vind onze CDA burgemeester trouwens óók maar haalde dat niet in de gemeenteraad.

Reacties: E. JohnNavarro@live.nl
 

Onzinnige optie WOS in Leuningjes 

Donderdag 30 november 2017; Column; GemeenteBelang Westland en de LPF hebben in de raad het idee geopperd de WOS ook gebruik te laten maken van de Leuningjes om eventueel kosten te besparen. De Leuningjes is al jaren lang een onderwerp van discussie in de raad. Nu ligt er een voorstel van B en W voor een krediet van1.8 miljoen. Veel te duur om dit gebouw in stand te houden. Door asbest, het opruimen daarvan e.d. zijn problemen ontstaan. Daar is genoeg over geschreven. Echter is het een onzinnige optie de WOS daar plaats te laten nemen om het gebouw meer exploitabel te maken.

Want mankeert er aan het bestaande gebouw van de WOS? Het is veel te ruim. Een groot deel staat al jaren leeg en dit had al lang gebruikt kunnen worden voor andere (sociale) doeleinden. Daar hadden ze ook geld mee kunnen verdienen. Het idee van het leegstaande deel toen een mediacafé te maken werd niet toegestaan door de gemeente. Eerder had de huidige directeur van de WOS al het idee om naar De Westlandse Druif te verhuizen, maar dat is toen afgeblazen door de té hoge kosten voor het opnieuw installeren van apparatuur. Ook nu zal de grootheidswaanzin wel weer verdwijnen.

Beter is de WOS door te lichten en te kijken of er nog wel toekomst zit in een dergelijke omroep die meest actief is tussen negen en vijf. Gebeurt er iets laat in de avond of in het weekend dat zijn andere media die zorgen voor nieuws die de WOS dan domweg overneemt. De programma`s die gemaakt wordt door andere zit meestal wel goed in elkaar, maar de nieuwsvoorziening laat veel te wensen over. Zowel de berichtgeving op de website als de kwaliteit van het (film) beeldmateriaal. Langzamerhand heeft dit niks meer te maken met objectieve duidelijke (beeld) journalistiek waar je als burger iets mee kan.

Zodra er écht iets belangrijks is in Westland maakt mediapartner(?) Omroep West zelf de opname en de uitzending. Omroep West vind de kwaliteit van de WOS niet voldoende, dat is wel duidelijk.

In medialand is er wel iets aan de hand. Overal moet bezuinigd worden en de NPO (Nederlandse Publieke Omroep) moet het in 2019 met 60 miljoen minder doen, maar dat kan ook vaak. Ook ik Westland zitten we niet meer te wachten op een Westlands Omroep Sufferdje. Het nieuws gaat snel, sneller dan de WOS. De berichtgeving duurt te lang daar en is soms niet actueel meer. Zeker de politieke verslaggeving laat veel te wensen over. Jammer. Internet en alle nieuwe mediavormen laat een dure lokale zender niet meer toe. Met enkele goed opgeleide mensen zou je vanuit je bovenkamer een dergelijke zender(?) kunnen bestieren, als je dat zou willen, en dat kost zeker geen honderdduizenden euro`s hoor!

De WOS kost de Westlandse gemeenschap honderdduizenden euro`s ... die beter besteed kunnen worden aan de prachtige verenigingen die we hebben in Westland. De politiek kan zich beter daar mee bezighouden. Voor grootheidswaanzin is geen plaats meer. Deze directie en bestuur van de WOS blijft zich maar bezig houden met een lege doos. Aan kwaliteit is niet of nauwelijks gewerkt.

De WOS kost té veel geld en de Leuningjes uiteindelijk ook. Misschien moet er eens anders gedacht en gekeken worden door de politiek en andere. En nu geen vriendjepolitiek meer tussen de politiek en de WOS. Openheid van zaken en geen spelletjes meer, dat wil de Westlandse burger.

Het is wel opvallend dat steeds als het om de WOS gaat GemeenteBelang Westland in beeld is. Het goed besteden van gemeenschapsgeld speelt daar kennelijk minder een rol. Pas op! De verkiezingen komen er aan en dan zal de burger duidelijk gemaakt worden wat de wapenfeiten zijn van de verschillende Westlandse politieke partijen in de afgelopen jaren. Dan kan er goed gekozen worden.

Reageren op deze column? E. JohnNavarro@live.nl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Wát een week ... affaires helpen imago Westland niet

Vrienden in de politiek, waar zijn ze nu? 

Zondag 12 november 2017 Column; Wat een week hebben we achter de rug na de geruchtmakende escapades van de ex-burgemeester. Lees onderstaande artikelen van Westland Media nog maar eens door. 

Sommige hebben zo hun mening.

Waarom springen we er allemaal zo bovenop. Waarom had dit niet binnenskamers opgelost kunnen worden? Waarom moest Westland ook landelijk wéér negatief in beeld gebracht worden? Waarom hadden we ook dát niet, effe kunnen regelen? Waarom hebben we dat eigenlijk in de openbaarheid gegooid? Waarom moest de ex-burgemeester zo in een kwaad daglicht gesteld worden? Waarom is dit niet op dezelfde manier opgelost als alle vorige zaken die het daglicht niet konden verdragen? Waarom?

JA ... JA ... U denkt toch niet dat de schrijver van deze column op het bovenstaande gekomen is? NEEN dat zijn domweg enkele opmerkingen en gesprekken in de wandelgangen van andere regenten (of wat daar voor doorgaat) onder de borrel. Borrelpraat? Nee hoor. Zo zijn die regenten die willen heersen met een quasi charmante gedrag en opmerkingen. Lees ook de column nog maar eens terug van een jopie-popie- stukjes- schrijver in het AD die relativeert wat de ex-burgemeester gedaan heeft. Zielig gewoon.

Voorlopig kom ik wéér mensen van buiten Westland tegen die opmerkingen maken, 'dat er steeds iets aan de hand is hier'. De ex-burgemeester is een landelijk bekend figuur geworden en voor ons is het beter dat hij afscheid heeft genomen. Toch komt er nog een onderzoek naar, 'die vuile handenopmerking' die hij maakte in een interview bij Omroep West. Onderzoek was reeds aangekondigd in de raad! Kennelijk omdat veel meer politici, meer weten van zaken die we allemaal hadden moeten weten. Nog meer vuile handen?

Vrienden in de politiek bestaan niet, alleen (eigen)belangen!

De CDA-vriendjes hebben de ex-burgemeester compleet laten vallen. Piet Vreugdenhil (fractievoorzitter) als eerste. Toen kwam CDA wethouder Duijvestijn die hem ook niet beschermde. CDA wethouder Marga de Goeij heeft het ook allemaal laten gebeuren. Niet één heeft gezegd dat het in de bestuurscultuur Westland gebruikelijk was (is) dat de e

x-burgemeester kon handelen zoals hij gedaan heeft. Die bestuurscultuur maakten ze allen deel van uit.

Ik geloof zeker dat de ex-burgemeester geen slechte bedoelingen had. Macht, maakt blind en roekeloos. Het moet heel zuur zijn dat zijn oude CDA vrienden hem nu zo laten vallen en ook niet hun conclusies trekken. Dat zou écht zuiver zijn. Een demissionair college is dan het gevolg maar je toont wel 'ballen'!

Nieuwe wetgeving zou moeten worden ingevoerd om zittende termijnen van bestuurders aan te passen. Maximaal acht jaar als burgemeester is meer dan genoeg.

Reageren? E. JohnNavarro@live.nl

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Reacties onderstaand artikel;

René, Honselersdijk. Burgemeester van der Tak heeft goede bedoelingen gehad om de cultuur in Westland in stand te houden. Moeten we niet vergeten.

Hans, Naaldwijk. Het Westlandse politieke bestuur is altijd al onbetrouwbaar geweest. Weer een bewijs hiervan.

Johan, Naaldwijk; Goed zo die gemeenteraad. Geen stuiver naar die toneelclub meer alles terug. Wij moesten met onze vereniging jaren geleden ook bezuinigen omdat we geen subsidie meer kregen.

Stoppen met die zooi.

Chantal, Maasdijk; Hier mijn mening. Mooi en duidelijk artikel met alles erin wat er fout zit en zat in deze gemeente en het gedrag van onze (gelukkig) ex burgemeester Sjaak van der Tak. Hij had veel teveel macht over de raad en de wethouders. We hebben ons laten piepelen door Sjaak.

Giel, Kwintsheul; Deze burgemeester (red. Agnes van Ardenne) is toch niet gek geworden om toch dat geld over te maken. Dat mag niet gebeuren. De bevolking en de raad van de gemeente moet hier iets aan doen.

Willem, `s-Gravenzande; Die van der Tak moet je aanklagen als hij opzettelijk de boel heeft bedonderd en het bestuur van Westland en de bevolking bewust in de maling heeft genomen. Dat moeten ze eens onderzoeken. Ze moeten hem dan alles terug laten betalen, privé. 

Charles, Naaldwijk; Mijnheer, In uw artikel heeft u het over de misstanden en het gedrag van de vorige burgemeester de heer Sjaak van der Tak. Cultuur hoort bij een beschaafde maatschappij. Maar wie heeft zich sterk gemaakt om de TOP toneelgroep DarioFo echt in stand te houden? Kwekers in de Kunst is een mooie organisatie die gesteund en gesubsidieerd moet worden. Daar moet de raad ook maar eens over denken. Dank U.

 

Van der Tak heeft onrechtmatig gehandeld bij toezegging 100.000 euro aan Kwekers in de Kunst 

Dinsdag 07 November 2017; VERBAZINGSWEKKEND NIEUWS ... Commentaar; In een extra raadsvergadering is wel duidelijk geworden dat oud burgemeester Sjaak van der Tak al sinds 2015 aan het onderhandelen was over een subsidie aan Kwekers in de Kunst. De oude club van Dario FO. Steeds weer nam de penningmeester en voorzitter Hans van den Broek (VVD) contact op met Van der Tak om zijn toezeggingen ook na te komen, wat uiteindelijk één dag voor het feestelijke afscheid van Van der Tak heeft geleidt tot het overmaken van 40.000 euro. Rest nog 60.000 euro over te maken!

                                                                                                                                                                                                                                               

Alléén CDA wethouder Marga de Goeij wist van de lange onderhandelingen en contacten tussen partijen maar heeft als cultuurwethouder ook niet voldoende opgelet en actie ondernomen. Zij sprak openlijk haar spijt hierover uit. De overige wethouders waren pas echt op de hoogte op het allerlaatste moment en konden ook een eerste betaling niet meer tegenhouden. Het vertrouwen in de burgemeester was tenslotte 'grenzeloos'. De macht van Van der Tak had meer weg van Poetisme! Hij was de populaire man die het wel even regelde zonder enig overleg met het hoogste orgaan in een democratie, in dit geval de gemeenteraad. Zelfs zijn eigen college hoefde hij niet te informeren, vond hij, zo blijkt uit de verklaringen van de huidige wethouders. "Verwerpelijk gedrag", zei een van de raadsleden.

Bij het melancholieke, vererende, overdreven, verafgoodde 'dure' afscheid van Van der Tak, bleek dus dat hij een 'geintje had uitgehaald' wat uiteindelijk de burgers van de gemeente Westland 100. 000 euro kost, zonder dat iemand daarvan wist. "Wij voelen ons genaaid", zei een ander raadslid weer. Frustratie en teleurstelling over zijn integriteit, zelfs vanuit het CDA. Zijn partij. Toch wel jammer.

De 100.000 euro moest uitgegeven worden aan de opening van het World Horti Center wat drie dagen moet duren en waar Kwekers in de Kunst act de préséance zouden geven. Nu blijkt zelfs dat er niet eens goede plannen liggen daarvoor.

Wat wil de waarnemend burgemeester, Agnes van Ardenne- van der Hoeven (foto) en dit college nu? ... Je gelooft het niet ...

Tóch 100.000 euro overmaken omdat anders het vertrouwen in het openbaar bestuur geschaad wordt. Maar daar gaat het helemaal niet om. Er is namelijk maar EEN bestuurder, Sjaak van der Tak, die op eigen houtje onrechtmatig gehandeld heeft, zegt ook de huidige waarnemend burgemeester! Dus, zegt nu een bijna unanieme raad (behalve de PvdA???) in een motie;

"Alles terugdraaien, en de 40.000 euro terugvorderen". Niet meer en niet minder. Agnes van Ardenne vindt van niet, ze twijfelt en zegt dat de motie niet uitvoerbaar is! Ze laat cultuurwethouder Marga de Goeij nu in overleg gaan met Kwekers in de Kunst, hoe het een en ander te regelen. FOUT!

Deze gemeenteraad moet nu zijn ballen tonen. Als dit college zich niet houdt aan het genomen raadbesluit, 40.000 euro terug en geen 60.000 euro betalen, dan dit college de laan uitsturen. Zo snel mogelijk. Dat zijn we pas écht overtuigd dat de democratie in Westland zal zegevieren.

Als deze burgemeester verder dwarsligt, dan een verzoek tot ontslag indienen bij de commissaris van de koning. De bezem er doorheen. Openheid, eerlijkheid en gerechtigheid, dat willen de burgers van Westland. Zeker met het zicht op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018!

Reageren? E. JohnNavarro@live.nl

 

Spoedoverleg 100.000 euro Van der Tak 

Foto DarioFo, Kwekers in de Kunst, MFH DESIGN

06 November 2017 HOT NEWS ...Omdat oud burgemeester Sjaak van der Tak (CDA) een toezegging heeft gedaan aan Kwekers in de Kunst van 100.000 euro en vlak voor zijn vertrek even 40.000 euro heeft overgemaakt zonder enig overleg met de overige leden van het college (die zeggen daar niks van te weten) en de controlerende gemeenteraad van Westland ook van niks weet, is op dinsdag 7 november a.s. een speciale spoedvergadering van de raad. Op verzoek van Westland Verstandig en de LPF!

Aanvang 12.00 gemeentehuis Naaldwijk. Vrije toegang.

Op de foto vlnr; Minister president Mark Rutte. Halbe Zijlstra, minister van buitenlandse zaken.

Loek Hermans (VVD) in opspraak gekomen door het failliet gaan van Thuiszorg Groningen van MEAVITA waar Hermans een van de bestuurders van was en honderden mensen op straat kwamen te staan. In januari 2017 is het wanbeleid van het bestuur afgekocht voor 1,8 miljoen en is Hermans van de zaak af.

Hans van den Broek (VVD) van Kwekers in de Kunst die zegt dat niet alleen Van der Tak maar ook andere collegeleden toezeggingen hebben gedaan. Wie? Zegt hij niet.

Henry Keizer (VVD) is omstreden door een deal met een crematorium die hij kocht voor een appel en een ei. Ten onrechte, volgens vele. Hij moest vertrekken als voorzitter van de VVD. Oud burgemeester Sjaak van der Tak, nu ook omstreden door eigen toezegging van 100.000 euro, al ontkent hij.

We gaan het allemaal zien en horen. Tot dinsdag. Westland Media doet objectief verslag.

Reageren? E. JohnNavarro@live.nl

  

CDA Westland wil de boel nu al verdelen 

Serieuze politiek? Welnee! Voor de meeste niet!

Column; 5 november 2017; Hebt u het gelezen? De CDA wethouders Marga de Goeij en Theo Duijvestijn stoppen na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Logisch. Het waren relatief goede wethouders. Nu maar even wat anders dan de gezapige confessionele regentenpolitiek.

Nieuw bloed. Dát zoeken we in Westland! Maar, wat blijkt. Marga de Goeij vindt prima donna Karin Zwinkels wel heel geschikt om wethouder te worden hoor. Of zij het ooit zal worden is niet de vraag, want zij zegt ... 'dat ze het niet wil natuurlijk ... dát is politiek. Niets zeggen hoor, dan gaat het zéker door. Want ze wil wel héél graag. Let op! Ach. Karin wil toch ook wel eens 8660 eurootjes verdienen als tuindersvrouw? Uhh... als wethouder. In geloof dat ze het nog kan ook, maar daar gaat het niet om.

Voor Piet Vreugdenhil, de huidige non-politieke fractievoorzitter van het CDA, hebben we ook nog wel een wethouders baan. Piet wilde wel eens wat anders dan het jaren lang aansturen van zure schoolmeesters en thee- tut leraressen. Piet gaat groot`s uitpakken in de Westlandse politiek met allerlei theorieën, betogen, plannen, vriendelijk zijn tegen iedereen, leuke vriendjes maken en zo, want Piet wil aardig gevonden worden. WAT? Of dit iets te maken heeft met politiek? Ja. Natuurlijk. Dát is politiek. Je hoeft niet écht iets te bereiken of te kunnen, want de ambtenaren maken toch de dienst uit bij een zwakke wethouder en jij bent dan slechts de franje in de raad. Niet meer en niet minder.

Volgens het CDA is alles bij voorbaat al verdeeld. Machtspolitiek zit in de genen van deze partij. Zie de historie van het CDA. Kijk nu naar de landelijke politiek en hun opvattingen.

Pas op. Wél even de meerderheid halen bij de verkiezingen in maart 2018 anders gaat het hele spelletje niet door. De overige meest slapende partijen in deze raad worden naar de verkiezingen toe steeds actiever met onder andere vragen stellen aan het college. Of ze zich de afgelopen vier jaar écht druk hebben gemaakt over u en mij is twijfelachtig. De eerste jaren hebben ze meest letterlijk liggen knokken en waren ze meer met hun eigen ego`s bezig dan met de echte politiek. Ook Van der Tak kon er wat van om zijn eigen 'straten' schoon te vegen gesteund door zijn coalitievriendjes. 

De meest actieve politieke partij die in de bres springt voor de burgers is Westland Verstandig, die zaken naar boven haalt wat eigenlijk door de journalistiek gedaan zou moeten worden. Maar goed.

Ook de LPF is kritisch jegens de gemeente in zijn doen en laten en staat klaar voor de burgers. Je hoeft het niet eens te zijn met hun opvattingen, maar het is een stabiele partij. Feiten zijn feiten, dat geldt voor beide genoemde partijen.

De strijd om de Westlandse kiezer begint langzamerhand vorm te krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Reageren? E. JohnNavarro@live.nl

 

Update; Karin Zwinkels is door het CDA Westland gekozen als lijsttrekker voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Er waren geen tegenkandidaten.

Karin Zwinkels lijsttrekker CDA? 

Karin bij haar installatie als raadslid in 2014

19 oktober 2017; Column ... Raadslid Karin Zwinkels is door het CDA bestuur voorgesteld lijsttrekker te worden voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Natuurlijk. Zou ik ook doen als ik in het bestuur van CDA Westland zou zitten. Karin is welbekend, charmant en welbespraakt. Zij zal zeker haar invloed op de échte Westlandse CDA kiezers hebben. Zo van; "Ome Piet, je stemt toch wel weer op het CDA? ... dat hebbie altijd gedaan". Natuurlijk zegt ome Piet. Weet hij veel wat zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld in deze raad!?! Weet hij veel welke rol het CDA onder fractievoorzitter Piet Vreugdenhil voor zepers gehaald heeft en domweg de coalitie door dik en dun gesteund heeft. Weet hij veel welke spelletje gespeeld zijn om Van der Tak maar in het zadel te houden als CDA burgemeester. Weet hij veel welke geldsmijterij er plaats heeft gevonden. Weet hij veel dat er twee gemeentehuizen gebouwd zijn omdat de coalitie het niet eens kon worden. Weet hij veel dat de positie van het CDA altijd afwachtend is geweest onder leiding van deze fractievoorzitter die alleen maar complimenten gaf en geeft om maar aardig gevonden te worden, of weet ik veel wat? Weet ome Piet veel..? Ja wát weet ome Piet eigenlijk? "Karin is zo`n aardige meid, we gaan wéér op haar stemmen hoor, Nel", zegt ome Piet. Karin kent veel 'ome Pieten' en dat helpt.

Karin pakt ze allemaal in. Na de verkiezingen trekt zij haar eigen plan en is ze straks, net als in 2014, toch geen factievoorzitter, omdat ze dan té veel beperkingen had/heeft en het eigenlijk te veel werk voor haar was/is. Dus. Kiezersbedrog.  Opletten ome Piet! Dat flikt ze toch geen tweede keer zeker? Vertrouwen in de politiek is cruciaal, behalve voor de politici zelf, zo lijkt het.

Oplossing. Piet Vreugdenhil gaat in de raad zitten. Karin wordt fractievoorzitter ook na de verkiezingen en kan daar NIET meer van af. Ook de troostprijs om wethouder te worden omdat ze nooit in de Tweede Kamer had kunnen komen doet ze niet. NEEN. Karin gaat nu haar politieke plicht vervullen zoals dat hoort. Geen spelletjes meer.

Ik moet oppassen, ik krijg nog de neiging ook op haar te stemmen. O nee. Ik moet onafhankelijk zijn natuurlijk. Effe dromen dan maar. Ach, ze is niet onaardig alleen als politica is ze net zo glad als de andere ... toch? Ik hoop dat ze mij nog groet? Ik denk van wel. Echte politica. We gaan het volgen ..!

Reageren? E. John Navarro@live.nl

 

Raadslid Leo Geubbels overleden 

Foto gemaakt tijdens zijn installatie als gemeenteraadslid, 27 maart 2014

Zondag 15 oktober 2017; NEWS ... Gemeenteraadslid Leo Geubbels (62) is zondagochtend overleden. Leo was al geruime tijd ziek.

Ik herinner hem als een markant en gedreven politicus die altijd klaarstond zijn verhaal te vertellen voor de camera en de pers. Door zijn grote dossierkennis sprak hij ronduit- en uitgebreid over een onderwerp en wist altijd de kern te raken.

Door de eenzijdige hiërarchische structuur bij GemeenteBelang Westland waarin hij zich niet meer kon vinden, stapte hij in 2011 uit de partij en richtte samen met partijgenoot Leo Boekestijn de partij LEO 2.0 op. Gedurende deze jaren liet hij dikwijls van zich horen en werd een bekend en gewaardeerd politicus binnen de Westlandse gemeenschap. In 2013 stapte de Leo`s (zoals ze genoemd werden) over naar Westland Verstandig om bij de verkiezingen van 2014 wederom gekozen te worden.

Als vice-fractievoorzitter stond hij de laatste jaren wat minder voor de camera`s maar had zeker zijn invloed binnen de fractie als het om complexe zaken ging.

Bedankt Leo, dat je altijd klaarstond de democratie te verdedigen en voor je enorme inzet voor de Westlandse burger. Dáár vocht jij voor! Jouw openheid en oprechtheid sierde je.

Rust zacht!

John Navarro

  Brand Den Hoorn 28 augustus 2017 

     

                                                                                                                

    

 

Prachtig feest EK-voetbalkampioen Mendy van den Berg 

Even klikken op Evenementen linker kolom op deze pagina voor de reportage van het feest.

  

Varend Corso 2017 wéér een feest!

4, 5 en 6 Augustus 2017 Reportage; De deelnemers van het 20ste Varend Corso hebben weer geweldig uitgepakt. Minder boten wil niet zeggen mindere kwaliteit, en dat kun je zien. Veel variatie in de ontwerpen en een creativiteit die zijn grenzen niet kent. Reclame voor Westland waar ook de landelijke media al aandacht aan geschonken heeft. 

De boot met als thema "Oktoberfest" van Poeldijk is door de toeschouwers gekozen als meest gewaardeerd (foto`s boven en onder) 

 

   

                                                                                                                                                                                                                

   

 

  

 

  

   

 

                                  

 

   

                          

           Westlandse Veteranendag 2017 mooi evenement                                               

                                                     

17 juni 2017; News ... De gemeente Westland organiseert jaarlijks de Westlandse Veteranendag. Iedereen werd   vriendelijk welkom geheten op dit prachtige algemeen gewaardeerde evenement.

Na een toespraak van burgemeester Van der Tak konden mensen een film bekijken over de Tweede Wereldoorlog of de Druiventuin bezoeken, waar veel belangstelling voor was.

Dit keer werd de Veteranendag Westland voor de 11e keer gehouden in Themapark De Westlandse Druif die gerant staat voor een uitstekende bediening en een goede catering. Algemeen spraken de Veteranen hun waardering uit dat ze jaarlijks in de gelegenheid worden gesteld door de gemeente Westland elkaar op deze wijze te ontmoeten.  

Meest vrolijkheid overheerste, zoals de beelden laten zien!                                                                                                 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                              

                                            

                                                                                                                                         

    

                                                                                         

                                                                                                          

Reageren? JohnNavarro@live.nl   

 

Deze dame toonde mooie zonnebrillen op de modeshow op zaterdag 22 april j.l. in `s-Gravenzande

... even klikken naar 'evenementen' op deze site ...

 

Westland On stage 'bruist' zoals altijd! 

Link even naar onze pagina Evenementen voor een verslag en foto`s ...

  

Afscheid ex-wethouder Arne Weverling, zit nu in de Tweede Kamer voor de VVD

                                                                                        

      

                                                                                                                              

                                                                                                                    

                                                                                                   Theirry Baudet in Westland op LPF Event 2017